Barion Pixel
Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.
Menü

Tri force wc deo dynamic 45g tenger

Ár:
533 Ft (420 Ft + ÁFA)

Hatékonyan véd a vízkő ellen, miközben színezi a vizet, illatossá és higiénikussá téve a WC-t.

Egységár áfával: 7755 Ft/kg

Menny.:db

Leírás

Összetevők: benzolszulfonsav, C10-13-alkilszármazékok, nátriumsók; szulfonsavak, C14-16 (páros számú)-alkán-hidroxi és C14-16 (páros számú)-alkén, nátriumsók; kénsav, mono-C12-18-alkilészterek, nátriumsók; amidok, C12-18(páros számú) és C18(telítetlen), N-hidroxietil

Vélemények

Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!

Biztonsági figyelmeztetés, tárolási információ

Veszélyjel:
Figyelmeztetés: Veszély


Figyelmeztető mondatok:

H315 Bőrirritáló hatású.
H318 Súlyos szemkárosodást okoz.
H412 Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
Kiegészítő mondatok: EUH208 „(p-mentán-8-il-acetát, 4-terc.-butilciklohexil-acetát, pentadekán-
15-olid)-ot tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.”
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok:
P101 Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.
P102 Gyermekektől elzárva tartandó.
P280 Védőkesztyű/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
P302 + P352 HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel.
P305 + P351 + P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos
öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen
megoldható. Az öblítés folytatása.
P310 Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz.
P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: engedélyezett
hulladékgyűjtő helyen.
Címkézés a 648/2004/EK EPT rendelet szerint:
> 30 % anionos felületaktív anyag, < 5 % nem ionos felületaktív anyag,
illatanyag (linalool, kumarin, limonén).

Leírás és Paraméterek

Összetevők: benzolszulfonsav, C10-13-alkilszármazékok, nátriumsók; szulfonsavak, C14-16 (páros számú)-alkán-hidroxi és C14-16 (páros számú)-alkén, nátriumsók; kénsav, mono-C12-18-alkilészterek, nátriumsók; amidok, C12-18(páros számú) és C18(telítetlen), N-hidroxietil

Keresés