Barion Pixel
Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.
Menü

Five force wc deo 50 g citrom

Ár:
665 Ft (524 Ft + ÁFA)

Aktív habot képezve hatékonyan véd a vízkő ellen, miközben illatossá és higiénikusan tisztává varázsolja a WC-t.

Egységár áfával: 7580 Ft/kg

Menny.:db

Leírás

Összetevők: benzolszulfonsav, C10-13-alkilszármazékok, nátriumsók; szulfonsavak, C14-16 (páros számú)-alkán-hidroxi és C14-16 (páros számú)-alkén, nátriumsók; amidok, C12-18(páros számú) és C18(telítetlen), N-hidroxietil

Vélemények

Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!

Biztonsági figyelmeztetés, tárolási információ

Veszélyjel:


Figyelmeztetés: Veszély
Figyelmeztető mondatok:

H315 Bőrirritáló hatású.
H318 Súlyos szemkárosodást okoz.
H412 Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
Kiegészítő mondatok: EUH208 „(Citral, citronellol, d-limonén,2,4-dimetil-3-ciklohexénkarboxaldehid)-
et tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.”
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok:
P101 Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.
P102 Gyermekektől elzárva tartandó.
P280 Védőkesztyű/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
P302 + P352 HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel.
P305 + P351 + P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos
öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen
megoldható. Az öblítés folytatása.
P310 Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz.
P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: engedélyezett
hulladékgyűjtő helyen.
Címkézés a 648/2004/EK EPT rendelet szerint:
15-30 % anionos felületaktív anyag, 5-15 % nem ionos felületaktív anyag,
illatanyag (citrál, citronellol, limonén, linalool, geraniol).

Leírás és Paraméterek

Összetevők: benzolszulfonsav, C10-13-alkilszármazékok, nátriumsók; szulfonsavak, C14-16 (páros számú)-alkán-hidroxi és C14-16 (páros számú)-alkén, nátriumsók; amidok, C12-18(páros számú) és C18(telítetlen), N-hidroxietil

Keresés