Barion Pixel
Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.
Menü

BradoClub Vízkőoldó tisztítószer foszforsavval - 1000 ml, szórófejes

Ár:
1.515 Ft (1.193 Ft + ÁFA)

Fürdőszobák, konyhák és más vizes helyiségek vízkővel borított felületek, tusolók, kádak, mosdókagylók, mosogatók, WC-csészék, padló és falburkolatok tisztítására.
Sav-érzékeny anyagok, felületek tisztítására nem alkalmazható.

Menny.:db

Leírás

Összetétel: Foszforsav: 5% - nál kevesebb, nem ionos felületaktív anyag: 5%-nál kevesebb, tartósítószer (Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone), korróziós inhibítor.

Tartalmaz: Foszforsav, Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone.

Vélemények

Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!

Biztonsági figyelmeztetés, tárolási információ

Veszélyt jelző piktogram:


Figyelmeztető szó: Veszély
Figyelmeztető mondat:
H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat:
P102 Gyermekektől elzárva tartandó.
P260 A permet belélegzése tilos.
P280 Védőkesztyű/szemvédő használata kötelező.
P301+P330+P331 LENYELÉS ESETÉN: A szájat ki kell öblíteni. TILOS hánytatni.

P303+P361+P353 HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel [vagy zuhanyozás].
P304+P340 BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni, és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni.
P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. P312 Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz.
P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: A keverék maradékát, illetve szennyezett csomagolóburkolatát veszélyes hulladékként kell kezelni. A kiürült, tisztára mosott csomagolóanyag újrahasznosítható, műanyag hulladékként kezelendő.
Kiegészítő információ: Élelmiszertől, italtól és takarmánytól távol tartandó. Más tisztítószerekkel nem keverhető.

Leírás és Paraméterek

Összetétel: Foszforsav: 5% - nál kevesebb, nem ionos felületaktív anyag: 5%-nál kevesebb, tartósítószer (Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone), korróziós inhibítor.

Tartalmaz: Foszforsav, Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone.

Keresés